Republican Freedom

Freedom as non-domination

For a long time, freedom was understood as either a negative or a positive concept. The negative conception of freedom refers to the absence of something, e.g., freedom from interference, barriers, or constraints. The positive conception of freedom understands that concept as an active exercise.

However, at some point, a third alternative arose, which was seen as freedom from dependence or domination, and became known as the “republican” conception of freedom. Republican freedom is a negative concept because it is based on the absence of domination and a positive one because it relies on civic citizenship as an active consequential ideal. For this reason, in theory, republican freedom offers a more comprehensive approach to freedom than either the negative or positive distinctions.


Cumhuriyetçi Özgürlük Nedir?

Özgürlük uzun bir süre negatif ya da pozitif bir kavram olarak algılanmıştır. Negatif özgürlük müdahale, engel ya da kısıtlamanın olmadığı bir duruma göndermede bulunurken, pozitif özgürlük yapılabilmesi muhtemel bir eylemi ifade eder.

Tahakkümsüzlük olarak özgürlük anlayışı, cumhuriyetçi özgürlük olarak, bu iki özgürlük anlayışına ek olarak üçüncü bir alternatif olarak ortaya atılmıştır. Cumhuriyetçi özgürlük hem negatif hem de pozitif özgürlüğün argümanlarını içinde barındırır. Negatif özgürlüktür çünkü tahakkümün olmadığı bir durumu gerekli kılar. Pozitif özgürlük olarak düşünülmesinin sebebi ise işlevselliği hedef alan bir siyasi katılıma dayanmasıdır. Bu sebepten dolayı, cumhuriyetçi özgürlük hem negatif hem de pozitif özgürlük anlayışından daha kapsamlı bir yaklaşım önerdiğini iddia eder.